The Monster Varan / Daikaijû Baran

Baran - Monster from the East / The Great Monster Baran

Japan 1958

Regie: Ishirô Honda
Produktion: Tomoyuki Tanaka
Buch:

Shinichi Sekizawa

Kamera: Hajime Koizumi
SpFX: Teisho Arikawa / Eiji Tsuburaya / Akira Watanabe
Schnitt:

Kazuji Taira

Musik:

Akira Ifukube

Darsteller:

Kôzô Nomura (Kenji)

    Ayumi Sonoda (Yuriko)
   Fumito Matsuo (Horiguchi)
    Koreya Senda (Dr. Sugimoto)
   Akio Kusama (Military Officer Kusama)
   Yoshio Tsuchiya (Military Officer Katsumoto)
   Minosuke Yamada (Secretary of Defense)
  Akihiko Hirata (Dr. Fujimora, bomb expert)
  Fuyuki Murakami (Dr. Majima, Sugimoto's aide)
  Akira Sera (Village High Priest)
  Takashi Ito (Ken)
  Fumiko Honma (Ken's Mom)
  Hisaya Ito (Ichiro, Yuriko's brother)
  Nadao Kirino (Yutaka Wada)
  Akira Yamada (Issaku)
  Yoshikazu Kawamata (Jiro)
  Yoshifumi Tajima (Captain)
  Yasuhiro Kasanobu (Sankichi)
  Haruo Nakajima (Baran)
  Katsumi Tezuka (Baran)
Originallänge: 87 min
Deutsche Länge:  
Filmverleiher:   
Video: Noch nicht als deutsches Video erhältlich
Beschlagnahmt: