Ghidrah - The Three-Headed Monster / Ghidrah

San daikaijû - Chikyu saidai no kessen / Monster of Monsters

Godzilla gegen King Ghidrah / The Biggest Battle on Earth

The Biggest Fight on Earth / Earth´s Greatest Battle

Ghidora, the Three-Headed Monster / The Greatest Battle on Earth

Ghidrah, the Three-Headed Monster / The Greatest Fight on Earth

Gojira Mosura Kingughidorah - chikyu saidai no kessen

Three Giant Monsters - The Earth´s Greatest Decisive Battle

Sandai kaiju chikyu saidai no kessen

Japan 1964

Regie:

Ishirô Honda

Produktion: Tomoyuki Tanaka
Buch: Shinichi Sekizawa
Kamera: Hajime Koizumi
SpFX:

Teisho Arikawa / Yukio Manoda / Teruyoshi Nakano / Sokei Tomioka / Eiji Tsuburaya / Akira Watanabe

Schnitt: Ryohei Fujii
Musik: Akira Ifukube
Darsteller:

Yosuke Natsuki (Detective Shindo)

    Yuriko Hoshi (Naoko Shindo)
   Hiroshi Koizumi (Professor Miura)
    Takashi Shimura (Dr. Tsukamoto)
   Emi Ito (Shobijin)
   Yumi Ito (Shobijin)
   Akiko Wakabayashi (Mas Selina Salno)
  Haruo Nakajima (Gojira)
   Katsumi Tezuka (Mothra)
  Masahashi Shinohara (Radon)
  Shoichi Hirose (Kingugidora)
Originallänge: 92 min
Deutsche Länge:  
Filmverleiher:   
Video: Noch nicht als deutsches Video erhältlich
Beschlagnahmt:     
Handlung: Ein massiver Meteor fällt auf die Erde Anschließend taucht der dreiköpfige König Ghidrah auf, der die gemeinsamen Kräfte von Godzilla, Rodan und Mothra besiegen muss.