Gamera Super Monster / Uchu kaijû Gamera / Giant Monster Gamera

Space Monster Gamera / Super Monster / Super Monster Gamera

Japan 1980

Regie: Noriaki Yuasa
Produktion:

Masaya Tokuyama / Hirozaki Ohba / Shigeru Shinohara

Buch: Nisan Takahashi
Kamera:

Akira Kitazaki / Michio Takahashi / Akira Uehara

SpFX:

Kazufumi Fujii / Yuzo Kaneko / Noriaki Yuasa

Schnitt:  
Musik: Shunsuke Kikuchi
Darsteller:

Mach Fumiake (Kilara)

    Yuzo Hayakawa (Policeman)
   Hiroji Hayshi
    Kisao Hida
   Makato Ikeda
   Yaeko Kojima (Marsha)
   Yoko Komatsu (Mitan)
  Keiko Kudo (Gilage)
  Koichi Maeda (Keiichi)
  Reiko Tajima (M38 Alien)
  Toshie Takasa (Keiichi´s Mother)
Originallänge: 92  min
Deutsche Länge:  
Filmverleiher:   
Video: Noch nicht als deutsches Video erhältlich
Beschlagnahmt: